Xét về giá, BMW XM có lợi thế hơn.

Xét về giá, BMW XM có lợi thế hơn.

BMW XM và Lamborghini Urus nhỉnh hơn về độ rộng rãi.

BMW XM và Lamborghini Urus nhỉnh hơn về độ rộng rãi.

Trang bị ngoại thất ngang ngửa nhau.

Trang bị ngoại thất ngang ngửa nhau.

BMW XM không được trang bị cửa sổ trời.

BMW XM không được trang bị cửa sổ trời.

Lamborghini Urus nhỉnh hơn về mặt động cơ.

Lamborghini Urus nhỉnh hơn về mặt động cơ.