Muôn kiểu giăng bắt, tận diệt chim trời

Muôn kiểu giăng bắt, tận diệt chim trời

Trời vào thu, chớm đông là lúc người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh thi nhau giăng bẫy, tận diệt chim trời. Thực trạng này mặc dù đã bị cơ quan chức năng ngăn chặn, nghiêm cấm nhưng vẫn tái diễn.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1634507402 AND id NOT IN (208715,208766,208695,208768,208761,208751,208752,208560,208703) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1634507402 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
Ấn phẩm Doanh nhân
 
Khảo sát
Sự kiện thường niên