ĐIỂM BÁO NGÀY 29/06: Nghị định không thể "đè" luật

ĐIỂM BÁO NGÀY 29/06: Nghị định không thể "đè" luật

Với mục tiêu giảm rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, VCCI vừa có kiến nghị bãi bỏ “Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện” được quy định tại NĐ59/2006.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1656532230 AND id NOT IN (226077,226092,226108,226096,226074,226073,226071,226069,226066) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1656532230 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
 
Khảo sát
Sự kiện thường niên