Doanh nghiệp chăn nuôi phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải

Doanh nghiệp chăn nuôi phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc đóng cửa trước ngày 1/1/2025, đồng thời, yêu cầu các cơ sở này phải áp dụng công nghệ xử lý chất thải trong thời gian sớm nhất.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1695776107 AND id NOT IN (251286,251230,251317,251311,251326,251263,251318,251273,251325) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1695776107 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Sự kiện thường niên