Online Friday 2022: Cơ hội kích cầu tiêu dùng cuối năm 2022

Online Friday 2022: Cơ hội kích cầu tiêu dùng cuối năm 2022

Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Online Friday 2022 là cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, người tiêu dùng dễ dàng được chọn lựa hàng hóa giá tốt, phù hợp với nhu cầu.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1669680909 AND id NOT IN (235154,235180,235192,235128,235185,235181,235153,235182,235175) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1669680909 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
 
Sự kiện thường niên