ĐIỂM BÁO NGÀY 28/02: Đích đến cho mục tiêu “1 triệu căn nhà ở xã hội”

ĐIỂM BÁO NGÀY 28/02: Đích đến cho mục tiêu “1 triệu căn nhà ở xã hội”

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021 - 2030” đang được Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, địa phương đẩy nhanh tiến độ.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1709084806 AND id NOT IN (259579,259590,259587,259572,259501,259569,259593,259582,259570) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1709084806 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Khảo sát
Sự kiện thường niên