Nghệ An: Sông Nậm Tôn đang bị bức tử

Nghệ An: Sông Nậm Tôn đang bị bức tử

Nhiều năm nay, dòng Nậm Tôn ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An luôn bị ô nhiễm nặng do hoạt động khai thác khoáng sản từ phía thượng nguồn đổ về, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của người dân.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1642368710 AND id NOT IN (215391,215438,215444,215432,215441,215423,215415,215424,215397) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1642368710 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7
 
Ấn phẩm Doanh nhân
 
Khảo sát
Sự kiện thường niên