Ngành cà phê Việt và bài toán tinh chế để xuất khẩu

Ngành cà phê Việt và bài toán tinh chế để xuất khẩu

Theo ông Đỗ Ngọc Hòa - CEO Rain coffe: Chất lượng, sản lượng và chế biến của cà phê Việt đã có những thay đổi đáng kể những năm gần đây, tuy nhiên để xuất khẩu mạnh ra thế giới vẫn còn những yếu điểm.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1708618902 AND id NOT IN (259323,259379,259356,259361,259354,259342,259352,259338,259339) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1708618902 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Ấn phẩm
 
Khảo sát
Sự kiện thường niên