Trồng rau trên sóng

Trồng rau trên sóng

Ở nơi “thừa nắng gió, hiếm nước ngọt”, những luống rau vẫn vươn lên xanh tốt như biểu tượng cho sức mạnh, ý chí của người lính Trường Sa và Nhà giàn DK1 đang thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1719313939 AND id NOT IN (265361,265405,265399,265363,265358,265368,265348,265374,265367) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1719313939 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Sự kiện thường niên