Đi tìm "thần tài" thực sự trong quan niệm dân gian Việt Nam

Đi tìm "thần tài" thực sự trong quan niệm dân gian Việt Nam

Tại Việt Nam những năm gần đây, ngày 10/1 âm lịch được cho là ngày vía Thần Tài, mua vàng sẽ mang lại may mắn, tài lộc. Tuy nhiên, Chuyên gia Hoàng Triệu Hải cho rằng đó không phải là tín ngưỡng đúng.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1675133957 AND id NOT IN (238355,238372,238371,238344,238369,236786,238352,238365,238115) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1675133957 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Sự kiện thường niên