Phương án dự phòng sẽ giúp doanh nghiệp "vượt khó" trong 2023

Phương án dự phòng sẽ giúp doanh nghiệp "vượt khó" trong 2023

"2023 bên cạnh sản phẩm chính, DN cần phải có những sản phẩm phụ - một phương cách để "thoát khó" bằng các phương án dự phòng", ông Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương.

SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1674982962 AND id NOT IN (238297,238315,237379,238310,238311,237381,238295,238298,233036) AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1674982962 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
Sự kiện thường niên