Video     Youtube     Tiktok Podcast

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức

Môi trường đầu tư - cách đây 5 giờ

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chánh án TANDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: MINH CHÂU