Từ khóa: FIATA

Kết quả tìm kiếm, thông tin hình ảnh, video mới nhất về FIATA được cập nhật vào ngày: 03:14, 20/07/2024

ĐIỂM BÁO NGÀY 19/7: Những yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để ổn định tỷ giá dao động trong biên độ 5-6% trong khoảng 12 tháng tới, với việc tập trung vào động lực chính là FDI.