Hải Dương nhiều doanh nghiệp không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng

Hải Dương nhiều doanh nghiệp không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng

Thời gian qua có rất nhiều công trình, dự án của doanh nghiệp tại Hải Dương không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, gây lãng phí đất đai.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h