Quảng Ninh: Dần đóng cửa mỏ đá và mỏ than lộ thiên để bảo vệ môi trường

Quảng Ninh: Dần đóng cửa mỏ đá và mỏ than lộ thiên để bảo vệ môi trường

Để giảm thiểu ô nhiễm, Quảng Ninh sẽ dần đóng cửa các mỏ khai thác đá và khai thác than lộ thiên. Lộ trình này sẽ góp phần vào mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”của tỉnh.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h