Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online – Doanh nghiệp lo… “bảo hộ ngược”

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với game online – Doanh nghiệp lo… “bảo hộ ngược”

Trước đề xuất của Bộ Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến, doanh nghiệp cho rằng, việc này có thể gây ra hiệu ứng ngược, kìm hãm sự phát triển...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h