Hoàn thiện quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa

Hoàn thiện quy định kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa

Việc ban hành Thông tư quy định, kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa sẽ góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Mới nhất
7 8 9 10 11 12 13 14
24h