Đề xuất ưu đãi thuế đối với nước sản xuất thủy điện

Đề xuất ưu đãi thuế đối với nước sản xuất thủy điện

Để đảm bảo đồng bộ với các chính sách ưu đãi khác và phù hợp với thực tế, Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung quy định ưu đãi thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h