Thanh Hóa: Bất cập trang thiết bị dạy học lớp 1 năm học 2020-2021

Thanh Hóa: Bất cập trang thiết bị dạy học lớp 1 năm học 2020-2021

Hơn 89 tỷ đồng tương đương 612 bộ đồ dùng dạy học lớp 1 thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 chưa thấy hiệu quả chỉ thấy các trường học phải cất kho, sử dụng không hiệu quả.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10