Ngành Thuế: Tăng tốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023

Ngành Thuế: Tăng tốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2023

Ngành Thuế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... phấn đấu thu đạt cao nhất nhiệm vụ được giao.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10
24h