Đề nghị kiểm tra dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Đề nghị kiểm tra dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Tại bản Thông báo kết luận thanh tra vừa công bố, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị kiểm tra dự án của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bởi nhiều vi phạm pháp luật về đất đai, quy hoạch và đầu tư xây dựng…

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11