Cảnh báo mua pháo hoa trực tuyến

Cảnh báo mua pháo hoa trực tuyến

Hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa. Đó là, Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng Công ty GAET).

Mới nhất
6 7 8 9 10 11 12 13
24h