Chủ đề: ABAC III

ABAC III, cập nhật vào ngày: 11:21, 29/09/2022

1 2

Khuất tất tại dự án trồng rừng Gia Lai

Thu hút các doanh nghiệp tham gia trồng rừng là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, khi doanh nghiệp dọn thực bì để trồng rừng thì lại bị quy kết tội phá rừng, đang gây nhiều tranh cãi.