Ranee tạo hương vị khác biệt tại Mekong Chef

Ranee tạo hương vị khác biệt tại Mekong Chef

Dầu ăn cao cấp Ranee 100% tinh luyện từ mở cá đã làm nên hương vị độc đáo cho các món ăn tại hội thi Mekong Chef 2018.

Mới nhất
  • Chạm nhịp tới Đài Loan

    29/11/2022, 10:00

    Đài Loan lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển vượt bậc về kinh tế, đồng thời kết hợp nông nghiệp để phát triển du lịch một cách rất độc đáo.