Ranee tạo hương vị khác biệt tại Mekong Chef

Ranee tạo hương vị khác biệt tại Mekong Chef

Dầu ăn cao cấp Ranee 100% tinh luyện từ mở cá đã làm nên hương vị độc đáo cho các món ăn tại hội thi Mekong Chef 2018.

Mới nhất