ASEAN BIS 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

[TRỰC TIẾP] ASEAN BIS 2020: “ASEAN số: Bền vững và bao trùm” (P 2)

cách đây 1 năm | VCCI

[TRỰC TIẾP] ASEAN BIS 2020: “ASEAN số: Bền vững và bao trùm” (P 2)

09:17, 13/11/2020

ASEAN BIS 2020: Triển vọng kinh tế ASEAN

Triển vọng các nền kinh tế ASEAN thế nào? Cuộc khủng hoảng có đưa khu vực xích lại gần nhau hơn không? Khu vực công và tư cần làm gì khác nữa để đảm bảo một tương lai tự cường, bền vững và bao trùm?

09:15, 13/11/2020

ASEAN BIS 2020: Gắn kết và chủ động thích ứng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam cam kết hợp tác cùng các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong khu vực.

09:10, 13/11/2020

ASEAN BIS 2020: Hướng đến phát triển nhanh, bền vững và bao trùm

Việt Nam, sau 10 năm, một lần nữa được vinh dự tổ chức Hội nghị ABIS, nơi sẽ quy tụ hàng ngàn đại biểu từ khắp Đông Nam Á và các khu vực khác trên thế giới.

08:41, 13/11/2020

[TRỰC TIẾP] ASEAN BIS 2020: “ASEAN số: Bền vững và bao trùm” (P 1)

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN-BIS) là diễn đàn thường niên hàng đầu của khu vực Đông Nam Á.