Các tình huống pháp luật: Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động?

Các tình huống pháp luật: Cách tính số ngày nghỉ hằng năm của người lao động?

VCCI mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp không chỉ tránh được những rủi ro về pháp luật lao động, mà còn hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h