Tăng cường quản lý đất đai tại các địa phương

Tăng cường quản lý đất đai tại các địa phương

Sẽ có chế tài xử lý nghiêm cá nhân có thẩm quyền trong quản lý đất đai thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, chuyển mục đích sử dụng trái phép.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8