ChatGPT thay đổi ngành bất động sản thế nào?

ChatGPT thay đổi ngành bất động sản thế nào?

Sự xuất hiện của ChatGPT đang là công cụ gây “sốt”, hỗ trợ các nhà môi giới bất động sản đáp ứng thông tin khách hàng và soạn thảo hợp đồng chỉ trong vài giây.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8