Thị trường bất động sản có cần “giải cứu”?

Thị trường bất động sản có cần “giải cứu”?

Trên thế giới, không quốc gia nào đặt vấn đề giải cứu doanh nghiệp BĐS vì thị trường BĐS cũng được coi như một trong các loại thị trường hàng hóa khác. Việt Nam cũng nên theo nguyên tắc này.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11