Thu hút doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội

Thu hút doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội

Mới đây, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024.

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12