Chủ đề: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cập nhật vào ngày: 08:12, 16/06/2021

Linh hoạt hơn để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các gói hỗ trợ

Giám đốc Công ty TNHH Eco Garment Việt Nam mong muốn: Các gói hỗ trợ trong thời gian tới đây cần linh hoạt hơn để phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng DN, nhất là đối với DN nhỏ và siêu nhỏ.