Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Công tác phòng chống tham nhũng ngày càng khởi sắc

Diendandoanhnghiep.vn Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng khởi sắc, đồng bộ, dày dặn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07-CT/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”, chiều 16/7.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra. Ảnh: Thành Chung

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU đã thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra, đã chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình, đề án của Trung ương, duy trì tốt việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Thành ủy và các ngành thuộc Khối nội chính thành phố như tòa án, viện kiểm sát, công an, thanh tra.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến

Kết quả công tác nhìn chung đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố. Nổi bật là việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp liên quan tới trách nhiệm cán bộ đã tạo được chuyển biến quan trọng.

Tiết kiệm từ đầu năm tới nay là 2.400 tỷ đồng, các doanh nghiệp của thành phố cũng tiết kiệm được 156 tỷ đồng, đạt 79,2% so với chỉ tiêu đăng ký. Công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống tham nhũng cũng khởi sắc, đồng bộ, dày dặn.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã tập trung, dồn sức cho các công tác xác minh lý lịch nhân sự, góp phần sáng lọc cán bộ phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Cải cách hành chính tiến bộ, phát huy tốt cơ chế phối hợp liên ngành, phục vụ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp mà hiệu quả có tính biểu tượng là Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ một số hạn chế tồn tại trong kết quả thực hiện Chương trình 07-CTr/TU 6 tháng đầu năm. Đó là công tác điều tra, khởi tố, xét xử, thi hành án còn chậm; công tác phối hợp mặc dù đã có nền nếp nhưng cần được củng cố và phát huy hơn nữa.

Bộ máy lãnh đạo của các cơ quan tư pháp, nội chính vẫn chậm được kiện toàn; hệ thống quy định, đơn giá, định mức, chế độ, chính sách còn vướng mắc khi thực hiện theo quy định của Trung ương, thành phố và trong tổ chức thực hiện...

Lưu ý tiếp tục thực hiện tốt Chương trình 07-CTr/TU, nhất là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2020, song song với việc tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành thành phố tiếp tục tổ chức thông tin, truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền chủ động rà soát các quy định đơn giá, định mức chế độ để sửa đổi và kiến nghị các cơ quan trung ương sửa đổi; rà soát, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ công tác của cán bộ ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, cán bộ, hải quan...

Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; thường xuyên rà soát, báo cáo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các vấn đề liên quan tới quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, thực hiện định mức, đơn giá các sản phẩm công ích...

Chuyển đổi vị trí công tác 122 cán bộ, công chức

Theo Báo cáo sơ kết của Ban Chỉ đạo do Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Tự Cấp, 6 tháng đầu năm 2020, ý thức sâu sắc về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các các giải pháp của Chương trình 07-CTr/TU.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2020, song song với việc tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành thành phố tiếp tục tổ chức thông tin, truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thành Chung

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành thành phố tiếp tục tổ chức thông tin, truyền thông thật tốt các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Thành Chung

Trong đó xác định công tác phòng ngừa tham nhũng là chính, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố đã triển khai kiểm tra 304 cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động. Toàn thành phố đang có 1.448 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Cổng dịch vụ công thành phố đã tiếp nhận hơn 300.000 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 90% số đó.

Thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực hiện các quy tắc ứng xử và việc đánh giá cán bộ hàng tháng. 6 tháng đầu năm, 521 cơ quan, đơn vị, tổ chức đã báo cáo việc thực hiện quy tắc ứng xử.

Các cơ quan, đơn vị thành phố cũng chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 122 cán bộ, công chức.

Với nòng cốt là các cơ quan tư pháp, kiểm tra, thanh tra, thành phố đã chỉ đạo tăng cường công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, những dấu hiệu vi phạm. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 34 tổ chức đảng và 143 đảng viên; đến nay đã kết luận 25 tổ chức đảng và 103 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 59 đảng viên.

Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 248 đảng viên, trong đó khiển trách 165 trường hợp, cảnh cáo 58 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 23 trường hợp.

Thành phố đã chỉ đạo thanh tra đột xuất một số lĩnh vực như cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc để xảy ra xây dựng trái phép và quá trình xử lý cưỡng chế tại Công viên nước Thanh Hà; thanh tra toàn diện việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế, vật liệu tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Qua thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm 7,7 tỷ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 12 tập thể và 66 cá nhân. Công an thành phố đã tiến hành thụ lý điều tra 34 vụ án với 69 bị can tham nhũng; đã kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 8 vụ với 26 bị can, đình chỉ 3 vụ. Đang tiếp tục điều tra 23 vụ còn lại. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã truy tố 9 vụ với 25 bị can. Toàn án Nhân dân thành phố đã xét xử 11 vụ với 37 bị cáo.

Thành phố cũng đã đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đi vào thực chất, thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Số tiết kiệm năm 2020 ngay từ khâu xây dựng, dự toán của thành phố là hơn 2.300 tỷ đồng.

 

Đánh giá của bạn:

Mời các bạn tham gia vào Diễn đàn chuyên sâu: Doanh nhân, Doanh nghiệp, Diễn đàn bất động sản, Khởi nghiệp, Diễn đàn pháp luật, Diễn đàn Tài chính

Mời các bạn tham gia vào group Diễn đàn Doanh nghiệp để thảo luận và cập nhật tin tức.

Bạn đang đọc bài viết Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Công tác phòng chống tham nhũng ngày càng khởi sắc tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: 0985698786,
Bình luận
Bạn còn /500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích
SELECT id,type,category_id,title,description,alias,image,related_layout,publish_day FROM cms_post WHERE `status` = 1 AND publish_day <= 1623991752 AND in_feed = 1 AND top_home <> 1 AND status = 1 AND publish_day <= 1623991752 ORDER BY publish_day DESC, id DESC LIMIT 0,15
1 2 3 4 5 6 7