Không cải cách thể chế triệt để, khó tạo sức bật cho doanh nghiệp

Không cải cách thể chế triệt để, khó tạo sức bật cho doanh nghiệp

Để tạo sức bật cho doanh nghiệp, theo chuyên gia, Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh quá trình cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhanh hơn, thực chất hơn…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h