Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh – Cần một “áp lực” đủ lớn

Thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh – Cần một “áp lực” đủ lớn

Theo chuyên gia, để Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, đi vào cuộc sống, cần một áp lực đủ lớn…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h