Nghị định 70/2021: “Siết” quản lý quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới

Nghị định 70/2021: “Siết” quản lý quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới

Trước thực trạng vi phạm quy định về thông tin, quảng cáo… từ các nền tảng xuyên biên giới, Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ra đời được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý, siết chặt quản lý…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h