Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Mặc dù đã phát huy vai trò trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuy nhiên, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã bộc lộ nhiều hạn chế…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h