Kích cầu đầu tư tư nhân: Giảm rủi ro, chi phí là yêu cầu cấp bách

Kích cầu đầu tư tư nhân: Giảm rủi ro, chi phí là yêu cầu cấp bách

Mặc dù đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong những tháng đầu năm 2024, thế nhưng, theo các chuyên gia, để kích cầu đầu tư tư nhân, yêu cầu cấp bách là giảm rủi ro, chi phí...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h