Rủi ro vay ngang hàng

Rủi ro vay ngang hàng

Đến thời điểm này, Việt Nam hầu như chưa có khuôn khổ pháp lý quy định rõ về các sản phẩm, dịch vụ cũng như mô hình hoạt động của các công ty Fintech.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h