Một số giải pháp thúc đẩy ngành điện khí LNG phát triển

Một số giải pháp thúc đẩy ngành điện khí LNG phát triển

Phát triển điện khí LNG còn gặp nhiều vướng mắc do chưa có chính sách giá mua điện, chưa hình thành được chuỗi cung ứng, sử dụng liên hoàn dài hạn từ nhà sản xuất đến khách hàng sử dụng điện lớn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
24h