Sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP: Lo ngại “hạ chuẩn” đăng kiểm

Sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP: Lo ngại “hạ chuẩn” đăng kiểm

Trước đề xuất của Cục Đăng kiểm Việt Nam xoay quanh nội dung sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP, chuyên gia lo ngại, việc “hạ chuẩn” đăng kiểm viên sẽ tiếp tục khiến ngành này khủng hoảng…

Mới nhất
2 3 4 5 6 7 8 9
24h