Cần thiết sửa Luật Khoáng sản

Cần thiết sửa Luật Khoáng sản

Để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, tăng nguồn thu cho Nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, theo các chuyên gia, cần thiết sửa đổi Luật Khoáng sản…

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10
24h