Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Thích ứng với “luật chơi” mới

Áp thuế tối thiểu toàn cầu: Thích ứng với “luật chơi” mới

Việc áp thuế tối thiểu toàn cầu đòi hỏi Việt Nam phải đưa ra biện pháp hỗ trợ đầu tư “cao cấp” hơn biện pháp ưu đãi thuế, đòi hỏi khả năng quản trị của Nhà nước tốt hơn.

Mới nhất
4 5 6 7 8 9 10 11
24h