Chặn biến tướng bán bảo hiểm kiểu “bia kèm lạc”: Cần tăng cường kiểm tra, giám sát

Chặn biến tướng bán bảo hiểm kiểu “bia kèm lạc”: Cần tăng cường kiểm tra, giám sát

Cùng với các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), theo chuyên gia, để ngăn chặn tình trạng biến tướng ngân hàng “ép” khách mua bảo hiểm, cần tăng cường kiểm tra, giám sát...

Mới nhất
5 6 7 8 9 10 11 12
24h