Chủ đề: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương, cập nhật vào ngày: 14:12, 27/05/2022

1 2 3

ĐIỂM BÁO NGÀY 27/05: Lo ngại gánh nặng... chi phí tuân thủ

Yêu cầu sàn TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay người bán trên sàn không chỉ chưa phù hợp với bản chất hoạt động mà còn tạo áp lực rất lớn về chi phí tuân thủ.