Doanh nghiệp châu Âu muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu muốn đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam

Hơn 60% doanh nghiệp đánh giá tích cực và cho rằng Việt Nam nằm trong top 10 điểm đến đầu tư trên toàn cầu của các doanh nghiệp châu Âu.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8