Nguy cơ chênh lệch cung cầu thịt lợn hiện hữu

Nguy cơ chênh lệch cung cầu thịt lợn hiện hữu

Giá lợn đang giảm rất sâu vì sức tiêu thụ chậm, trong khi đó, lượng thịt lợn đông lạnh nhập khẩu tăng rất cao trong nhiều năm qua.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8