Cần hỗ trợ vay vốn phát triển hạ tầng nước sạch

Cần hỗ trợ vay vốn phát triển hạ tầng nước sạch

Việc đầu tư nâng cấp đường ống đang cần một nguồn vốn lớn nhưng doanh nghiệp không đủ khả năng đầu tư. Do đó, doanh nghiệp mong tỉnh có cơ chế vay nguồn vốn ưu đãi.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8