Cân nhắc ưu đãi thuế, giảm lãi suất cho vay với dự án xanh

Cân nhắc ưu đãi thuế, giảm lãi suất cho vay với dự án xanh

Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công cộng trọng điểm, cân nhắc ưu đãi thuế hoặc giảm lãi suất cho vay với dự án xanh…

Mới nhất