Giảm thuế để thức ăn chăn nuôi phục hồi

Giảm thuế để thức ăn chăn nuôi phục hồi

Việc giảm thuế suất nhập khẩu khô đậu tương từ 2% xuống 0% sẽ giúp các doanh nghiệp chăn nuôi tại Việt Nam ổn định mặt bằng giá thành sản xuất trong nước.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8