Cần có bước chuyển đổi từ các cơ chế khuyến khích sang đấu thầu

Cần có bước chuyển đổi từ các cơ chế khuyến khích sang đấu thầu

Hiện nay, dù đã có các luật liên quan đến cơ chế đấu thầu, nhưng với lĩnh vực năng lượng, chúng ta còn bỡ ngỡ, đặc biệt đối với dự án điện năng lượng tái tạo thì rất bấp bênh.

Mới nhất
3 4 5 6 7 8 9 10