Chủ đề: Cầu Nhật Lệ 3

Cầu Nhật Lệ 3, cập nhật vào ngày: 17:13, 29/01/2023

Phương án dự phòng sẽ giúp doanh nghiệp "vượt khó" trong 2023

"2023 bên cạnh sản phẩm chính, DN cần phải có những sản phẩm phụ - một phương cách để "thoát khó" bằng các phương án dự phòng", ông Hoàng Triệu Hải - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu lý học Đông Phương.