TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” trong giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Giải quyết dứt điểm tình trạng “xôi đỗ” trong giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8