TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Khen 14 tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch tại Bắc Giang

TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Khen 14 tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch tại Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 tập thể và 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8