TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Bộ, địa phương chủ động quyết định tiếp nhận tài trợ xe cứu thương phòng, chống dịch bệnh

TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Bộ, địa phương chủ động quyết định tiếp nhận tài trợ xe cứu thương phòng, chống dịch bệnh

Các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận xe cứu thương trong lĩnh vực y tế do tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8
M&A