CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ cuối): Xây dựng hồ sơ hấp dẫn để thu hút đầu tư

cách đây 5 tháng | Chuyên đề

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ cuối): Xây dựng hồ sơ hấp dẫn để thu hút đầu tư

04:00, 27/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 6): Mở rộng mục tiêu tăng trưởng tín dụng hay không?

Vốn tín dụng ngân hàng là cực kỳ quan trọng để doanh nghiệp bất động sản BĐS có đủ nguồn vốn hoạt động. Nếu vốn tín dụng ngân hàng tắc, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh nghiệp.

12:00, 26/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 5): Cần thay đổi cơ chế Quỹ bảo lãnh tín dụng

Theo LS. Phạm Ngọc Hưng, Bộ Tài chính cần thay đổi cơ chế bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì quỹ này tại TP HCM đã có nhưng không thể tiếp cận được.

05:00, 26/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 4): Phối hợp chính sách tài khoá – tiền tệ linh hoạt

Cần rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy giải ngân nhanh hơn đầu tư công, tăng tốc đối với gói cấp bù lãi suất 2% và sử dụng chính sách tài khóa đảm bảo hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp.

03:52, 26/08/2022

Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới

Tiếp nối chuỗi Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề 1, 2 DĐDN đã tổ chức Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề 3: Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới.

03:00, 26/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 3): Kết nối cộng đồng đầu tư với SMEs

Cần phát triển công ty trong nền kinh tế 4.0, tạo ra hệ sinh thái và cộng đồng đầu tư kết nối, các mô hình Fintech gọi vốn, P2P chính là những nguồn tài chính phù hợp với các doanh nghiệp SMEs.

15:49, 25/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 2): Đa dạng hoá kênh huy động vốn

Theo TS. Cấn Văn Lực, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa kênh huy động vốn, chú trọng vào các quỹ đầu tư, cho thuê tài chính và khi huy động vốn nên gắn với mục đích cụ thể, phù hợp...

15:22, 25/08/2022

CHIẾN LƯỢC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP (Kỳ 1): Hẹp cửa tiếp cận tín dụng

Trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến động, khó khăn hiện tại của doanh nghiệp vẫn là câu chuyện nguồn vốn hẹp, chưa thể đáp ứng nhu cầu phục hồi, tăng tốc đặc biệt từ nay đến cuối năm 2022.

14:00, 24/08/2022

Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới

Với sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục tổ chức chuỗi Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề với chủ đề thứ 3: "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới".

13:21, 24/08/2022

[TRỰC TIẾP] Diễn đàn "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới"

Với sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục tổ chức chuỗi Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề với chủ đề thứ 3: "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới".

12:00, 24/08/2022

Chiến lược huy động vốn trong hoàn cảnh mới

Không ít doanh nghiệp từ đầu năm đã đặt kỳ vọng vào gói hỗ trợ cấp bù lãi suất 2%. Tuy nhiên đến nay, gói hỗ trợ này đã không được như kỳ vọng.

11:00, 23/08/2022

24/8: Diễn đàn "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới"

Với sự chỉ đạo của VCCI, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tiếp tục tổ chức chuỗi Diễn đàn Tài chính - Chuyên đề với chủ đề thứ 3: "Chiến lược huy động vốn của doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới".

Du lịch Việt Nam 2023 còn nhiều dư địa để phát triển

Trong những giải pháp được đưa ra, Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ về nguồn lực tài chính cần được triển khai nhanh chóng tới doanh nghiệp, tới cộng đồng để sớm khôi phục trở lại.