CHÍNH PHỦ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Nền kinh tế và doanh nghiệp đã trải qua một thời kỳ khốc liệt

cách đây 6 tháng | Video

Nền kinh tế và doanh nghiệp đã trải qua một thời kỳ khốc liệt

15:30, 08/10/2022

Tháo gỡ điểm nghẽn khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp

Theo lãnh đạo ngân hàng Sacombank, cần tháo gỡ điểm nghẽn lớn hiện nay là giải quyết đồng vốn cho doanh nghiệp, tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, các công ty Fintech và công ty tài chính.

15:26, 08/10/2022

Chính phủ và Doanh nghiệp đồng hành vượt khó

Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần dân tộc cao và bản sắc doanh nhân Việt Nam, doanh nghiệp đã cùng Chính phủ chia sẻ khó khăn, đóng góp các nguồn lực lớn cho hoạt động phòng chống COVID-19

11:33, 08/10/2022

Chính phủ cùng doanh nghiệp phản ứng nhanh trong đại dịch

Trước khó khăn do đại dịch Covid-19, Chính phủ, Ngân hàng nhà nước đã đưa ra những quyết sách rất nhanh, hiệu quả. Chúng tôi luôn tuân thủ các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đưa ra.

10:47, 08/10/2022

Sớm cấu trúc lại thị trường tài chính Việt Nam

Theo PGS.TS. Trần Đình Thiên, vấn đề cần được quan tâm, thay đổi hiện nay là cấu trúc thể chế, bao gồm cấu trúc lại thị trường tài chính Việt Nam và giải ngân đầu tư công một cách quyết liệt.

09:38, 08/10/2022

Quyết sách đúng đắn từ Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, trong thời kỳ chống dịch Covid-19, Chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt, kịp thời, sáng tạo và lắng nghe các doanh nghiệp; đồng thời đưa ra những quyết sách đúng đắn.