Quảng Nam: Tạm dừng đấu thầu dự án bất động sản mới

Quảng Nam: Tạm dừng đấu thầu dự án bất động sản mới

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục rà soát các dự án bất động sản, thực hiện tạm dừng đấu thầu dự án mới.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8