Giá vật liệu xây dựng biến động nhanh: Giải pháp chưa theo kịp thực tiễn

Giá vật liệu xây dựng biến động nhanh: Giải pháp chưa theo kịp thực tiễn

Trong văn bản gửi Thủ tướng về các khó khăn, vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng thừa nhận thực tế biến động quá nhanh nên các giải pháp chưa theo kịp thực tiễn.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8