"Bắt đúng bệnh" để cải tạo chung cư cũ

"Bắt đúng bệnh" để cải tạo chung cư cũ

Theo HoREA, không phải do quy định sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ mà do chưa tìm được điểm cân bằng về lợi ích.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8