Mở rộng gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp

Mở rộng gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, xây dựng, mở rộng gói tín dụng cho người mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại thông thường và thời gian vay lên đến 10-15 năm.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8