Kẽ hở phát hành trái phiếu bất động sản

Kẽ hở phát hành trái phiếu bất động sản

Sau khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành, hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đang được khởi động trở lại nhưng còn đó những kẽ hở, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8