Chính trị

4.322 điểm cầu trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

4.322 điểm cầu trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW

Với 4.322 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc cùng sự tham gia của 206.962 đại biểu, Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW nhận được sự quan tâm đặc biệt…

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8