Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý việc cấp giấy đi đường ồ ạt trên địa bàn

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý việc cấp giấy đi đường ồ ạt trên địa bàn

Nhằm xử lý việc cấp giấy đi đường ồ ạt trên địa bàn, TP Đà Nẵng tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý để người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8