Nam Định: Kiên quyết đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng

Nam Định: Kiên quyết đấu tranh với hàng giả, hàng kém chất lượng

Mặc dù Nam Định không phải là một địa bàn trọng điểm tập trung hàng nhập lậu như các tỉnh giáp biên giới, nhưng tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu vẫn diễn biến rất phức tạp.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8