Đầu tư - Chứng khoán

Nhóm ngành nào ảnh hưởng từ câu chuyện tỷ giá và lãi suất?

Nhóm ngành nào ảnh hưởng từ câu chuyện tỷ giá và lãi suất?

Vấn đề tỷ giá hiện nay chịu sự ảnh hưởng từ hai yếu tố là VND mất giá so với USD và tăng giá so với các đồng tiền khác, nhưng để ghìm tỷ giá “đô - đồng” thì xu hướng tất yếu là tăng lãi suất.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8