Margin tăng cao, còn dư địa cho thị trường chứng khoán?

Margin tăng cao, còn dư địa cho thị trường chứng khoán?

Vấn đề hiện nay của thị trường không phải là margin đã tăng quá cao, mà là chứng khoán đang ở giai đoạn không hấp dẫn và cần có nhịp điều chỉnh để cân bằng trở lại.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8