Đầu tư - Chứng khoán

Giá vàng thế giới giảm còn gần 45,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm còn gần 45,6 triệu đồng/lượng

Do giá vàng miếng SJC trong nước giảm chậm hơn so với giá vàng thế giới, khiến giá vàng thương hiệu quốc gia cao hơn giá thế giới gần 21 triệu đồng/lượng.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8