Chủ đề: chuỗi cung ứng

chuỗi cung ứng, cập nhật vào ngày: 19:13, 11/08/2022

1 2 3 4 5

Nhiều hội viên Hiệp hội tham gia “ngôi nhà chung” VCCI

VCCI luôn hướng đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp Việt Nam, cũng như doanh nghiệp của các nước hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp FDI.