Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân sát với thực tiễn

Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân sát với thực tiễn

Theo chuyên gia, quá trình thực tiễn phát triển đã có nhiều thay đổi, thì Luật thuế thu nhập cá nhân cũng cần phải sửa để tương thích với điều kiện sống của người dân.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8