Mỹ khó suy thoái, thị trường tài chính Việt Nam cần thận trọng

Mỹ khó suy thoái, thị trường tài chính Việt Nam cần thận trọng

Có quan điểm rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không suy thoái trong năm 2024, như vậy thông điệp “lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn” về chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt trong kỳ hạn dài.

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8