Sắp có gói hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp khoảng 24.000 tỷ đồng

Sắp có gói hỗ trợ thuế, phí cho doanh nghiệp khoảng 24.000 tỷ đồng

Đây là gói hỗ trợ được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất...

Mới nhất
1 2 3 4 5 6 7 8